CREAMA reactiva els projectes experimentals de la Marina Alta

CREAMA reactiva els projectes experimentals de la Marina Alta

 

Els projectes, el Hub tecnològic, Punt Nàutic i Observatori Marina Alta, posats en marxa durant 2018 en el marc del Pacte territorial per l'Ocupació, pretenen consolidar-se com una realitat atemporal que oferisca servei als diferents agents socials i econòmics de la comarca, així com a tota la seua ciutadania, contribuint al desenvolupament socioeconòmic, laboral i social del nostre territori.

La informació dels projectes està disponible a través de les seues respectives pàgines web en les quals es pot consultar en què consisteix cadascun d'ells i els avanços realitzats fins al moment.

www.xarxaagricola.org

www.nauticmarinaalta.org

www.observatorimarinaalta.org

Tant el Hub tecnològic com el Punt Nàutic han donat lloc a una eina de gran utilitat per a sectors econòmics concrets, presents a la comarca. En el cas del Observatori Marina Alta es tracta d'una eina de consulta de dades i informació socioeconòmica i laboral que serveix de suport a la presa de decisions estratègiques.

Des de Creama, com a entitat que alberga la secretaria tècnica del pacte, es considera que els tres projectes són necessaris i molt beneficiosos per al desenvolupament sostenible de la comarca.

caValencià
es_ESCastellano caValencià