Emprenedoria i Autoocupació en el sector Nàutic de la Marina Alta.

Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta

Emprendre en nàutica a la Marina Alta.

Si tens un idea, i estàs pensant a emprendre en nàutica, en aquesta pàgina volem donar-te una visió de:

 • Primer, el panorama empresarial a la nostra comarca, per què emprendre en nàutica.
 • I a continuació, informació i enllaços d'interés d'amb qui relacionar-te, organismes, associacions, federacions i clubs nàutics.  
 Panorama empresarial en el sector nàutic a la Marina Alta.

El Punt Nàutic, (que és un projecte executat pel CREAMA, en el marc de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local de la Marina Alta, i que s'enquadra en el programa de projectes experimentals impulsat per LABORA), ha realitzat un estudi de la nàutica a la Marina Alta. En aquest treball, s'ha desenvolupat un apartat en el qual es recullen les conclusions dels diferents agents clau de la nàutica que es van entrevistar. Ací plasmem en una taula, una part d'aquesta investigació, recollint de forma ordenada les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO), per a donar una visió general de la nàutica de la nostra comarca.

BALANÇ DAFO: ÀMBIT GENERAL NÀUTIC.
DEBILITATS
FORTALESES
 

 • Complir normatives atenent diferents institucions per separat.

 • Interessos contraris entre els diferents vessants de la nàutica.

 • Model nàutic actual no està prou explotat en la seua perspectiva turística.

 • Continua pesant més el factor experiència que la formació nàutica.

 • Infrautilització de recursos formatius i infraestructures nàutiques i amb això mancada d'oferta de formació en la zona amb opcions laborals concretes.

 • Clar dèficit de preparació en idiomes.

 • Existència d'economia submergida sobretot en tot el referent a reparació i manteniment nàutic.

 • Diferències significatives entre la formació professional impartida en els centres i les necessitats de les empreses.

 • S'observa una absència d'una eina informativa amb visió comarcal.

 

 • La localización y climatología privilegiadas de la Marina Alta.
 • La posició geogràfica estratègica del nostre territori, atorga uns beneficis en qüestió de flux de turistes i visitants i una poderosa font d'avantatge competitiu.
 • Ampliar oferta en infraestructures nàutiques.
 • Les platges i cales s'han sabut explotar convenientment i de manera sostenible.
 • L'experiència avalen la qualitat i el bon fer del sector nàutic-pesquer-esportiu.
 • Aparició de projectes innovadors relacionats amb el sector pesquer i producte local.
AMENACES
OPORTUNITATS
 

 • Els problemes mediambientals que afecten els recursos naturals i dificulten el treball i/o gaudir del mar.
 • La poca col·laboració entre els diversos agents i zones de la comarca a l'hora desenvolupar estratègies comunes.
 

 • Trobar el punt d'unió per a una convivència pacífica entre busseig i pesca.
 • El sector marítim precisa de la col·laboració amb el sector turístic per a continuar creixent i oferir alternatives complementàries.
 • Els recursos naturals i humans que existeixen repartits per tot el territori costaner presenten una oportunitat per a la dinamització de la zona i la generació d'ocupació.
 • El valor i potencial del producte local relacionat amb el mar.

Propostes d'estratègies empresarials a la Marina Alta.

Des de la investigació realitzada per el “Punt Náutic” Creama, en el marc del sector nàutic, s'ha destacat les necessitats de revitalitzar l'activitat marítima en tots els seus vessants. Una de les propostes per a donar solució a aquestes necessitats, és la de dotar de professionals especialitzats a cadascun dels llocs laborals oferits a la nostra comarca, en l'àmbit marítim. Una eixida laboral, està a formar-se en nàutica per a convertir-se en professional d'aquesta.

A l'hora de pensar a emprendre, es pot estudiar el potencial empresarial que sorgiria en dos vessants, una la de serveis que es contracten i una altra la de materials nàutics que es compren. S'analitza en la investigació, que aquests recursos, se subministren des de l'exterior de la nostra comarca, en la seua gran majoria. L'emprenedor ha d'analitzar quin d'aquests serveis i materials, que es contracten en l'exterior de la Marina Alta, suposarien uns avantatges competitius dur-les a terme en el nostre territori. I portant a la realitat aquests projectes, es podria arribar a desenvolupar l'activitat econòmica i empresarial nàutica, en el nostre territori.

En definitiva, en aquesta pàgina web, pretenem informar l'emprenedor, en el camí d'inici de la seua activitat, i així potenciar la creació de microempreses, que són les encarregades d'impulsar l'economia i amb això el sector marítim de la comarca de la Marina Alta.

Emprenedoria i Autoocupació en el sector Nàutic de la Marina Alta.
Què és Emprenedoria ?

Són emprenedors els qui individual o grupalment creen idees de negoci. L'emprenedoria és un procés pel qual un individu o grup d'individus realitza esforços organitzats per a buscar idees i oportunitats. La fi de realitzar aquest projecte és crear valor i creixement, satisfent desitjos i necessitats, per mitjà de la innovació i l'exclusivitat, sense importar els recursos que l'emprenedor posseïsca en aqueix moment.

Què és Autoocupació ?

L'autoocupació és la Situació laboral de la persona que crea un lloc de treball per a si mateixa, aporta el capital necessari per a això i dirigeix la seua pròpia activitat. Aquesta activitat que s'inicia de forma independent, alternativa a l'ocupació per compte d'altri.

Emprendedor Autoempleo sociedad Náutico proceso constitución

Estabilitat en l'ocupació, autonomia i satisfacció personal.

Com a emprenedors, no dependrem d'un cap per a mantindre el nostre lloc de treball. Som nosaltres els que dirigirem l'activitat de la nostra empresa. Encara que el camí de l'emprenedor és dur, cal treballar dins dels principis de responsabilitat, perseverança, i cerca de l'excel·lència, per a obtindre l'èxit desitjat. Fer aquesta tasca correctament, ens produirà una satisfacció del treball ben fet, fruit del nostre esforç, la nostra dedicació i la nostra passió.

Organismes per a relacionar-se en la Nàutica.

Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta
Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta

Clubs Nàutics de la Marina Alta:

Emprendedor Autoempleo organismos náuticos Marina Alta

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià