Informació Contractació Laboral

Información contratación laboral formación prácticas náutica

Contractació laboral.

Quan una empresa ha de realitzar una contractació per primera vegada es deu donar d'alta a l'empresa com a centre de treball.

La inscripció com a empresari es realitza en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), per a obtindre el Codi de Compte de Cotització Principal (CCC).

Treballador: Alta en seguretat social.

A l'hora de realitzar el contracte, es pot fer oral o per escrit. Es recomana fer-ho per escrit, per a plasmar tots els acords entre les parts, i per exemple si es fera de manera oral, es convertiria directament en indefinit.

La contractació de marins ve regulada en l'Estatut dels Treballadors, ordenances marítimes i normes internacionals.

D'altra banda, el contracte del capità o patró, en ser considerat llavors com d'alta direcció, queda regulat pel que les parts lliurement pacten. És a dir, sou, duració del contracte, causes de resolució, indemnitzacions, queden subjectes a l'arbitre de l'armador i el patró sense cap sotmetiment a l'Estatut dels Treballadors. Quan no existisca pacte, es formalitze o no contracte per escrit, la relació estarà regulada per un decret que regula el contracte d'alta direcció i supletòriament per l'estatut dels treballadors.

Seguretat social i laboral nàutica.

La legislació sobre seguretat social estableix un règim especial per als treballadors de la mar. En aquest règim s'han d'integrar el conjunt heterogeni de persones que d'alguna manera participen del treball relacionat amb la navegació i aquesta gestionat per l'Institut Social de la Marina.

S'enquadren en aquest règim els treballadors a bord d'embarcacions d'esbarjo i també aquells treballadors en terra, de caràcter administratiu o tècnic per a empreses dedicades a activitats relacionades amb el trànsit marítim, pesca o altres activitats.

A l'hora de realitzar una contractació laboral, es tenen a veure les determinades peculiaritats que tenen les professions nàutiques en comparació amb altres treballadors. Per exemple, en alguns casos es treballa damunt d'una embarcació que, depenent de la bandera triada, determinarà la normativa aplicable en cada cas.

En el cas de la nàutica d'esbarjo, la normativa que regeix els contractes, és nacional.

Tipus de contracte:

 • Contracte indefinit.

 • Contracte temporal.

 • Contracte per a la formació i aprenentatge. –

 • Contracte en pràctiques.

Sol·licita assessorament personalitzat en Creama

Información contratación laboral formación prácticas náutica
Información contratación laboral formación prácticas náutica

Contracte en pràctiques VS practiques acadèmiques :

Segons siga la teua relació amb l'empresa, tindràs uns drets i unes obligacions.

Vincle amb l'empresa:

-El contracte en pràctiques: Si que comporta una relació laboral entre les la empresa i la persona en pràctiques.

-Les pràctiques acadèmiques: Sean o no per al currículum, no té relació laboral amb l'empresa. És un conveni de col·laboració entre l'empresa i, l'alumne i el centre d'estudis.

Qui pot realitzar les pràctiques.

– Contractació en pràctiques: Haver finalitzat uns estudis universitaris, formació professional o certificat de professionalitat, i 5 anys posteriors, (7 per a persones discapacitades).

– Pràctiques acadèmiques, només els estudiants matriculats en centres d'estudis.

Remuneració:

– Contracte en pràctiques: Una nòmina en la qual la quantitat mai serà inferior al salari mínim interprofessional. Ni al 60% del salari fixat en conveni col·lectiu.

– Pràctiques acadèmiques: Sense nòmina ni salari, no obstant això es pot fixar una ajuda per a l'estudi.

Cotització:

– Contracte en pràctiques: Sempre es cotitza a la seguretat social i es fa també pels conceptes de desocupació i formació professional. IRPF segons circumstàncies particulars.

– Pràctiques acadèmiques: No es cotitza si no és remunerada les pràctiques. IRPF 2%

Bonificacions de les cotitzacions per contracte en pràctiques.

Incentius per a empresa, ajuda de 500 euros/any si es transforma un contracte en pràctiques en contracte indefinit, per a empreses de menys 50 empleats. ( 700 €/any si és dona).

Duració:

– Contracte en pràctiques: Mínim de 6 mesos i màxim 2 anys. En contracte especificar horari.

– Pràctiques acadèmiques: Màxim el 50% de duració del curs o 6 mesos. I horari compatible amb estudis.

Bonificacions en contractes

 • Informa't sobre les bonificacions a les quals et pots acollir segons les teues necessitats i condicions:

En construcció

 

El Pagament Únic o La Capitalització és una ajuda per a la posada en marxa de projectes emprenedors. El seu objectiu és generar autoocupació.

Els requisits necessaris per a obtindre aquest pagament són:

Información contratación laboral formación prácticas náutica

Formulari de sol·licitud Pagament Únic

 • Enllaç per a accedir al model de sol·licitud del Pagament Únic, o La Capitalització.
información ayudas subvenciones punt nautic

– Ajudes al foment de l'ocupació:

Bonificacions en la quota de la seguretat social per contractació en els casos:

 • Interinitat, quan un treballador/a té baixa de paternitat, maternitat o lactància, pot sol·licitar aquesta ajuda que bonifica completament la quota de la seguretat social, per un període mínim d'un mes.
 • Per conciliació familiar, quan haja de cuidar menors de 12 anys o discapacitats dependents, durant 12 mesos, es poden bonificar la quota de la seguretat social si el contracte és l'indefinit el 100%, si és parcial el 50%.
 • A la contractació de familiars, de 2n grau de consanguinitat, i una reducció de 50% els primers 18 mesos.
 • Bonificacions, per contractació en pràctiques.

Ajudes al foment:

 • Enllaç a la pàgina web de LABORA, per a informar-se sobre les ajudes o subvencions obertes.

– Ajudes financeres ICO.

L'ICO ofereix un catàleg de línies de mediació disponibles per a finançar tant projectes d'inversió com necessitats de liquiditat d'autònoms i empreses. Per a la distribució d'aquests productes, l'ICO actua en col·laboració amb les entitats de crèdit adherides a cadascuna de les línies. L'ICO aporta els fons i les entitats són les encarregades de la tramitació, estudi i aprovació de les operacions en les condicions establides en les línies.

Información ayudas subvenciones emprender náutica

Pàgina d'informació per a ajudes financeres ICO.

 • ICO Empreses i Emprenedors /  ICO Garantia SGR/SAECA /  ICO Crèdit Comercial.

Cercadors oficials.

información ayudas subvenciones punt nautic

1- Pàgina nacional ajuda a l'emprenedor.

La Base de dades d'Ajudes i Incentius per a Empreses és una iniciativa de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, que recull l'esforç de les administracions públiques i els seus organismes per a incentivar, mantindre i desenvolupar l'activitat econòmica i l'emprenedoria. S'alimenta de les convocatòries dels diaris oficials: europeu, estatal, autonòmics, provincials i locals; als quals se suma informació d'organismes oficials que publiciten per altres mitjans.

Es recullen totes les mesures en forma de subvencions, crèdits, incentius fiscals o avals, entre altres. La cerca ofereix aquesta informació amb tres nivells de detall. En un primer nivell s'obté una relació d'ajudes o incentius concordes a la seua cerca. Si ho desitja i selecciona una ajuda en concret, obtindrà una fitxa amb la informació més rellevant. Finalment, podrà accedir al document complet amb informació més detallada i el text de la convocatòria.

 • Sistema Nacional de publicitat de subvencions. Aquest cercador mostra la informació subministrada pels cedents de subvencions.

2- Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològicaemprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina alta

Ajudes i subvencions que pots trobar, en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural, referents a la pesca. En aquest enllaç, també podràs trobar informació relacionada amb la pesca, polítiques pesqueres, dades del sector, aqüicultura, pesca recreativa, busseig professional, etc…

Información ayudas subvenciones emprender náutica

Informació sobre pesca.

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

3- Altres cercadors…

 • Sistema Nacional de publiciemprendimiento ayudas iniciativas empleo autónomo marina altatat de subvencions. Aquest cercador mostra la informació subministrada pels cedents de subvencions.
 •  Informació sobre totes les convocatòries d'ajudes i Información ayudas subvenciones emprender náuticasubvencions en l'àmbit del Ministeri, així com a les ajudes i subvencions específiques de Pesca classificades per temes.
 • Generalitat Valenciana, si buscas una información ayudas y subvencionesayuda para empresas,  para el fomento del empleo. Es un buscador de todas las ayudas y subvenciones a las que puedes acogerte.

 

 • L' IVAJ (Institut Valencià de la joventut), és un organismeo Ayuda subvención ocupación Marina Alta. de la Generalitat Valenciana, que gestiona de forma autònoma un conjunt de programes i actuacions cap a la concessió d'ajudes i subvencions, foment de l'associacionisme.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià