Política de privacitat

Política privacitat Punt Nautic Creama Marina Alta

Política privacidad Punt Nautic Creama Marina Alta

Política de privacitat web: https://www.nauticmarinaalta.org/

QUI RECULL LES DADES?

Us del lloc web https://www.nauticmarinaalta.org/

El titular del lloc web https://www.nauticmarinaalta.org/, és el Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta, d'ara en avant CREAMA, amb domicili social en carretera Dénia-Ondara, 2a rotonda, S/N. CP: 03700 Dénia (Alacant) i CIF: P5306302J.

CREAMA l'informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seues dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Aquesta Política s'aplica al tractament de les seues dades personals recollides per CREAMA per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.

 

AMB QUI CONTACTAR?

Per a contactar amb CREAMA pot realitzar-ho mitjançant l'adreça de correu electrònic s.generals@creama.org o mitjançant el telèfon +34 966 426 012.

Dades del delegat de Protecció de Dades: [email protected]

PROTECCIÓ DE DADES

 • Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seues dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:
 • Legalitat: Només recopilarem les seues Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seues dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seues dades personals exactes i actualitzats.
 • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seues dades no patisquen danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seua pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedisca o rectifique les seues dades quan ho considere oportú.
 • Conservació: Conservem les seues dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s'han recopilat.
 • Tercers: L'accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies

Les dades introduïdes en els formularis de contacte s'emmagatzemaran en fitxers automatitzats, propietat de CREAMA, als quals se'ls donarà el tractament estipulat per la Llei orgànica de Protecció de Dades.

Per què es recullen les dades?

La finalitat de la pàgina web de CREAMA és la transmissió d'informació relativa a les activitats que gestiona el Consorci, informació sobre recursos que poden ser d'interés als usuaris, a més de facilitar una via de comunicació amb els seus usuaris mitjançant els formularis de la pàgina web.

Relatiu a l'ús dels formularis de contacte, la finalitat d'aquests és:

 • Sol·licitud de cita: petició de cita a qualsevol de les nostres Agències per a realitzar les gestions i participar en tots els serveis que prestem.
 • Suggeriments: enviament de suggeriments al Consorci.
 • Inscripcions: Es requeriran dades per a la inscripció de cursos de formació o en sessions d'assessorament.

No s'acceptaran currículum a través dels formularis o adreces de correu electrònic publicats a aquesta pàgina.

En cap cas, es realitzarà cap cessió de les dades a altres entitats i tampoc els tractarà o destinarà a cap altra finalitat diferent a l'expressada.

Creama es reserva el dret a modificar sense avís previ els continguts del domini, així com, els termes i les condicions d'aquest avís.

 Com es poden exercir els drets?

En relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 • Accedir a les seues dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD.
 • Rectificar les seues dades personals que siguen inexactes o estiguen incomplets d'acord amb l'Article 16 del RGPD.
 • Suprimir les seues dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.
 • Limitar el tractament de les seues dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades d'acord amb l'Article 20 del RGPD.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ al seu retirada RH.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a l'adreça del Delegat de Protecció de dades assenyalada al començament de la Política de Privacitat. També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i CREAMA pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.

caValencià