Formacío per al Sector Marítim

Formación Sector Marítimo

Conveni IES Maria Ibars – Varadero Port Dénia

Formación Sector Marítimo

L' Institut d'Educación Secundària Maria Ibars de Dénia i l'empresa Varadero Port Dénia mitjançant la intervenció del Punt Nàutic com a figura mediadora entre totes dues parts i promotora de la iniciativa formativa, van signar un conveni de col·laboració aprovat per Conselleria d'Educació el 28/03/2019 per a la implementació de la Formació Professional Dual amb un vessant nàutic en el Cicle Formatiu de Mecànica i Automoció que imparteix aquest institut.

Segons Conselleria d’*Educació, el programa de Formació Professional Dual es caracteritza per ser “un innovador mètode d'aprenentatge que combina la formació que s'imparteix en els centres educatius, amb la formació més pràctica que reben els alumnes en les empreses”.

Aquesta modalitat formativa va ser la triada com a primera opció per a donar resposta al perfil de Mecànica, electrònica i electricitat aplicada a embarcacions, un dels perfils amb major demanda per part de nàutiques i ports esportius en l'estudi realitzat en 2018.

Es va concretar l'IES Maria Ibars com a únic centre educatiu de la Marina Alta on es cursaven famílies formatives relacionades, per la qual cosa va ser el triat per a plantejar implementar els estudis corresponents. A més, ja en la primera entrevista amb l'entitat es va confirmar la implicació del centre per a dur a terme la implantació del pla formatiu proposat per l'equip del Punt Nàutic.

Paral·lelament, es va buscar una empresa de serveis que complira amb requisits com la capacitat d'absorció de l'alumnat degut al volum de treballs nàutics, així com la diversificació dels mateix, que garantira el compliment de la part específica del currículum acadèmic i per tant l'èxit de la formació. Després d'entrevistar les empreses que complien aquests criteris es va definir Varadero Port Dénia com l'òptima per a aquest propòsit.

PQFB Activitats Auxiliars i de Suport al Vaixell en Port

L' 23 de setembre de 2019, fruit del treball previ realitzat pel Punt Nàutic, va donar inici l'únic Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (P.Q.F.B.)  “Activitats auxiliars de suport en vaixell en port que subvenciona la Conselleria d'Educació en tot l'àmbit autonòmic valencià de la mà de CREAMA Dénia.

Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilitaran la inserció sociolaboral d'aquests. (Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 2020)

L'objectiu d'aquesta formació resideix a oferir, a joves d'entre 16 i 21 anys de la Marina Alta, una formació que  permetrà a l'alumnat adquirir experiència de cara a facilitar la seua inserció laboral en aquest sector amb un gran potencial. Amb aquesta finalitat, l'alumnat rep una formació específica amb continguts com la reparació i el manteniment del vaixell en port; maniobres d'amarrament, desamarre i trasllats de vaixell en port; seguretat i primers auxilis a bord o emergències marítimes, així com nocions bàsiques d'anglés, la llengua normalitzada per l'Organització Marítima Internacional.

Formación Sector Marítimo

Les 960 h. que componen el curs, es distribueixen entre les instal·lacions de la Confraria de Pescadors de Dénia i el Real Club Nàutic de Dénia (entitats col·laboradores que presten els seus espais als alumnes durant el curs acadèmic). Així mateix, igual que qualsevol altra formació reglada, els alumnes han de realitzar un període de pràctiques en empreses de serveis.

Tècnic en Navegació i Pesca del Litoral

L' 08/09/2021 va començar a impartir-se en el IES Ifach de Calp el Grau Mitjà en “Navegació i Pesca del Litoral” acollint el màxim nombre d'alumnat permés (30). Aquest títol, correspon a la culminació del procés maduratiu pel qual ha passat el pla establit pel Punt Nàutic per a la implantació d'una formació especialitzada en el nostre territori; l'origen del qual es remunta als inicis del projecte, 2018, i amb els seus fonaments establits sobre la base de la participació ciutadana i l'extensió d'una xarxa de col·laboració entre els diferents agents territorials sense la qual aquesta formació no s'haguera pogut materialitzar.

Com a mostra de l'aposta que han fet les diferents empreses i entitats de la localitat donant suport a la implantació del cicle en el territori, caldria destacar la participació activa de la Confraria de Pescadors de Calp, que cedeix l'ús de les seues embarcacions i instal·lacions al llarg del curs perquè els alumnes realitzen el contingut pràctic, o altres entitats com l'empresa Ancomaro, S.L. (taller mecànic nàutic de la localitat) que va donar 3 motors en perfecte funcionament proveint a l'alumnat de part del material.

És necessari recalcar que el cicle formatiu ha tingut un gran acolliment per part de la ciutadania, inscrivint-se en la primera promoció un total de 39 alumnes (dels quals 9 passen a formar part de la llista d'espera per a la següent) provinents no solament de la Marina Alta, si no d'altres comunitats autònomes com Balears o Catalunya.

I és que, independentment que el cicle se situe a Calp, el seu abast no es restringeix a un àmbit comarcal. Ja que fins al moment aquest cicle s'impartia solament en 1 localitat de la Comunitat Valenciana, concretament en el IFPS Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant a la qual se suma l'IES Ifach de Calp; el que posiciona aquesta família professional, sobre la base de les característiques i demandes del sector pesquer a la comarca, com una formació estratègica per al territori de la Marina Alta.

Formación Sector Marítimo

Prestes Serveis i/o Formació en el Sector Nàutic i no estàs en la nostra web ?

Visita la web del CREAMAcreama.org

CREAMA és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de dinamitzar l'activitat econòmica i social de la Marina Alta.

CREAMA disposa d'una xarxa d'Agències de Desenvolupament Local distribuïdes per tota la comarca de la Marina Alta. Totes i cadascuna d'elles està a l'abast de la ciutadania per a integrar esforços i aconseguir resultats. Una atenció personalitzada, de tu a tu, per a donar una resposta eficaç en la gestió del dia a dia.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià