CREAMA

Creama Punt Nàutic, formació serveis ocupació empre nàutica

Aviso Legal - Punt Nautic Marina Alta Creama

Què és CREAMA?

CREAMA és una entitat dinamitzadora de l'activitat econòmica i social de la Marina Alta, és a dir, treballa per a tu. Assessorem les persones que volen crear un nou negoci o empresa; busquem vies de finançament per a invertir, a través d'ajudes públiques o privades; gestionem recursos europeus per a promoure nous llocs de treball i atendre tots els col·lectius necessitats; donem formació per a afavorir la inserció social i laboral; oferim serveis del LABORAcom AutoServef perquè el ciutadà puga gestionar la seua pròpia demanda d'ocupació; i fomentem la creació de nous jaciments d'ocupació per a donar oportunitats a més gent.

CreamaLogoPequeno

Història de l'Entitat

CREAMA és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de dinamitzar l'activitat econòmica i social de la Marina Alta. Naix des de la voluntat de cooperació de tres ajuntaments de la comarca – Benissa, Dénia i Pego – que, juntament amb l'INEM i la Diputació d'Alacant, decideixen promoure una entitat independent que, sota la forma jurídica de “Consorci” promou activitats de desenvolupament local a la comarca.

Posteriorment i paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat Valenciana, a través de la seua entitat implicada en l'ocupació (LABORA), s'adhereix formalment al Consorci, amb la finalitat de prestar un suport explícit a les seues activitats i participar en el disseny de les seues polítiques.

A aquest consorci es van adherint progressivament els Ajuntaments de Calp, Gata de Gorgos, Xàbia, Pedreguer, Teulada-Moraira, que juntament amb els Ajuntaments de Dénia, Benissa i Pego, des de les seues Agències de Desenvolupament Local, sota la imatge corporativa de CREAMA, promouen activitats generadores d'ocupació i cohesió social.

Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

CREAMA és un consorci Públic que aglutina a huit Ajuntaments de la Marina Alta la finalitat de la qual és promoure el Desenvolupament Local a la comarca, comptant per a això, a més, amb el suport d'altres institucions provincials i autonòmiques.

Els nostres serveis estan orientats cap a aquelles persones que busquen la seua inserció sociolaboral, pretenen millorar la seua formació o necessiten assessorament per a la creació i la modernització de la seua empresa, actuant amb el clar propòsit de contribuir al desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca i mantenint criteris de sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

VISIÓ

CREAMA és una institució coneguda i respectada en el seu entorn més pròxim, el local, però també és un referent en les Administracions Públiques d'un altre àmbit territorial, amb les quals col·labora i comparteix objectius.

CREAMA vol ser la institució comarcal de referència, reconeguda pel seu prestigi i per la seua implantació social, pel seu coneixement del territori i de les seues capacitats en els àmbits en els quals intervé: formació, inserció sociolaboral i promoció empresarial. Vol ser també el referent innovador que servisca com a contrapés, per a impulsar amb força la palanca que contribuïsca a liderar el canvi qualitatiu del teixit socioeconòmic en el nostre territori, i ampliar gradualment la nostra presència en l'àmbit comarcal.

VALORS

 • Qualitat. Oferim uns serveis d'orientació i formació de qualitat, basats en les tendències del mercat laboral actual, per a aquelles persones que els requereixen.
 • Compromís. Busquem el compromís de tota l'organització davant les activitats que emprenem, perquè aquestes acaben sent el més efectives possibles.
 • Flexibilitat. Som flexibles per a adaptar-nos a les necessitats dels nostres usuaris, així com, a les necessitats que planteja la comarca.
 • Implicació. El personal de l'organització està molt implicat en la consecució dels objectius que marca la direcció i els diferents organismes concessionaris de subvencions per a les diferents àrees.
 • Innovació. Pretenem que tots els projectes i iniciatives que plantegem siguen innovadors i aporten un impacte positiu en el teixit empresarial i social de la comarca.
 • Impuls de la NTIC. CREAMA promou l'ús de les Noves Tecnologies de la informació i la Comunicació i aplica en la seua organització uns criteris de gestió basats en els avanços tecnològics i en el reconeixement del factor humà com un valor indiscutible per a promoure l'avanç social.
 • Millora contínua. CREAMA és una organització que cree en la millora contínua, per aquest motiu apostem per la formació contínua de tot el personal de l'organització.
 • Personal. CREAMA compta amb un equip de persones preparades i amb experiència contrastada per a donar servei als requeriments que constantment se li plantegen.
 • Iniciativa. Som una entitat comarcal amb una actitud proactiva cap a l'assessorament per a l'ocupació, empresarial, formatiu i de gestió de projectes encaminats a afavorir el creixement del nostre territori.

Línies estratègiques actuals de l'Empresa

Les línies estratègiques que han orientat i orienten el camí a seguir per la nostra organització, són les que a continuació es detallen:

 • Formar als recursos humans.
 • Conéixer les necessitats del mercat de treball i de la formació.
 • Oferir informació i orientació professional per a la creació i/o manteniment de l'ocupació.
 • Fer un treball comunitari i inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats.
 • Crear noves empreses.
 • Reforçar les activitats econòmiques existents.
 • Recuperar les activitats agrícoles i artesanals.
 • Potenciar i millorar l'activitat pesquera i del mar.
 • Crear una de base industrial i tecnològica pròpia en àrees de futur.
 • Realitzar programes europeus que fomenten la cooperació entre els diferents països membres, dirigits a construir l'Europa dels ciutadans i per als ciutadans.
 • Usar i difondre les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
LogosTJPLCx100

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià